Uppsats om återvinning

Återvinning är en procedurmetod som inkluderar insamling och nedbrytning av avfall för att skapa något nytt ur det. Processen introducerades så att de icke-biologiskt nedbrytbara materialen kan smälta eller bryta ner för att skapa något användbart. Efter att effekterna av global uppvärmning och föroreningar har blivit kända för män har återvinningsprocessen blivit viktigare.

Varför behöver vi återvinning?

Vi behöver återvinning av många skäl. Men viktigast av allt kommer det att hjälpa oss att rädda vår planet. Dessutom sparar återvinning jorden genom att underlätta upparbetningen av papper som kommer att rädda miljoner träd.

Återvinning sparar också mycket energi eftersom många saker som vi återvinner lätt kan omvandlas till jungfruliga material. Dessutom sparar det många resurser också.

Dessutom minskar återvinning belastningen på miljön. När vi sparar energi produceras antalet växthusgaser och oxider i mindre mängd. Eftersom de flesta av de giftiga gaserna produceras av fabriker.

Dessutom minskar återvinningen mängden avfall som tar år att brytas ned. Det återvunna materialet kan också säljas. Vi använder detta återvunna material för tillverkning av många nya produkter. Så i slutändan sparar återvinning pengar.

Processen för återvinning

De olika materialen som vi återvinner måste gå igenom en process som förädlar och renar dem. Dessutom går olika material igenom en annan process och i detta ämne kommer vi att diskutera återvinningsprocessen för olika material.

Papper – Det är det mest använda materialet på jorden. Papper består av två material vatten och trä. För att återvinna papper först bryter de ner det i små bitar och löser det i vatten. Därefter lägger de till kemikalier som filtrerar bort bläcket och smutsen. Dessutom har papperet, efter filtrering, formen av en mos som kallas massa och denna massa omvandlas senare till rent papper.

Metaller – Metallerna strimlas först i små bitar och smälts sedan och omformas sedan till nya former.

Glas – Återvinning av glas är ju lättare de bara bryter det i bitar och sedan smälter det och omgjuter dem.

Plast – De följer också samma process som plast. Men plaståtervinningsprocessen är lite komplex eftersom de måste sortera de olika typerna av plast. Eftersom det finns ett varierat utbud av plast med olika egenskaper.

Hur kan vi bidra till återvinning?

Nästan allt vi använder kan återvinnas, oavsett om det är hushållsmaterial som papper, plast, metall, glas, möbler, leksaker, artefakter, fordon etc. Välj dessutom saker från marknaden som lätt kan återvinnas. Försök också att använda varor som består av återvunna produkter.

Sortera dessutom ditt avfall och dumpa ditt återvinningsbart avfall i papperskorgen så att myndigheterna kan återvinna det.

Sammanfattningsvis är återvinning ett litet steg för människor för att rädda miljön. Men det här lilla steget är mycket effektivt på lång sikt. Innan vi slänger avfallet bör vi också kontrollera om det finns en återvinningsbar produkt i det eller inte.