Uppsats om hälsa

Uppsats om hälsa: Hälsa sägs tidigare vara kroppens förmåga att fungera bra. Men när tiden utvecklades utvecklades också definitionen av hälsa. Det kan inte betonas tillräckligt att hälsa är det primära, varefter allt annat följer. När du bibehåller god hälsa faller allt annat på plats.

På samma sätt är upprätthållandet av god hälsa beroende av många faktorer. Det sträcker sig från luften du andas till den typ av människor du väljer att spendera din tid med. Hälsa har många komponenter som har lika stor betydelse. Om till och med en av dem saknas kan en person inte vara helt frisk.

Beståndsdelar för god hälsa

Först har vi vår fysiska hälsa. Detta innebär att vara i fysisk form och i frånvaro av någon form av sjukdom eller sjukdom. När du har god fysisk hälsa kommer du att ha en längre livslängd. Man kan behålla sin fysiska hälsa genom att ha en balanserad kost. Missa inte de väsentliga näringsämnena; ta var och en av dem i lämpliga mängder.

För det andra måste du träna dagligen. Det kan bara vara i tio minuter men aldrig missa det. Det hjälper din kropp att upprätthålla fysisk kondition. Dessutom, konsumera inte skräpmat hela tiden. Rök eller drick inte eftersom det har allvarliga skadliga konsekvenser. Slutligen, försök att sova tillräckligt regelbundet istället för att använda din telefon.

Därefter pratar vi om vår mentala hälsa. Med mental hälsa avses en persons psykologiska och emotionella välbefinnande. En persons mentala hälsa påverkar deras känslor och sätt att hantera situationer. Vi måste behålla vår mentala hälsa genom att vara positiva och meditera.

Därefter är social hälsa och kognitiv hälsa lika viktigt för människors allmänna välbefinnande. En person kan behålla sin sociala hälsa när de effektivt kommunicerar bra med andra. Dessutom, när en person som är vänlig och deltar i sociala sammankomster, kommer han definitivt att ha god social hälsa. På samma sätt hänvisar vår kognitiva hälsa till att utföra mentala processer effektivt. För att göra det bra måste man alltid äta hälsosamt och spela hjärnspel som schack, pussel och mer för att vässa hjärnan.

Fysisk hälsa ensam är inte allt

Det finns denna stigma som omger mental hälsa. Människor tar inte psykiska sjukdomar på allvar. För att vara helt fit måste man också vara mentalt fit. När människor fullständigt diskrediterar psykiska sjukdomar, skapar det en negativ inverkan.

Till exempel säger du aldrig till en person med cancer att komma över det och att allt ligger i deras huvud jämfört med någon som har att göra med depression. På samma sätt bör vi behandla mental hälsa på samma sätt som fysisk hälsa.

Föräldrar tar alltid hand om sina barns fysiska behov. De matar dem med näringsrik mat och klär alltid upp sina sår omedelbart. De märker emellertid inte deras barns försämrade psykiska hälsa. För det mesta eftersom de inte ger det så stor betydelse. Det beror på bristande medvetenhet bland människor.
Även bland vuxna vet du aldrig vad en person går igenom mentalt.

Således måste vi kunna känna igen tecknen på psykiska sjukdomar. En skrattande person motsvarar inte en lycklig person. Vi får inte betrakta psykiska sjukdomar som ett tabu och ge den den uppmärksamhet den förtjänar för att rädda människors liv.